Máy Bơm

Italian, Italiano
FLAIR MACHINERY ACCESSORY CO., LTD
Địa chỉ: No.70, Lane 686, Sec. 3, Sanfeng Rd., Houli Dist., Taichung City 421, Taiwan
Điện thoại: +886-4-25579380
Số fax: +886-4-25579381